604 681 913

Ceník

Ceník je shodný pro všechny vyučované jazyky.

Individuální výuka

280 Kč / 45 minut

350 Kč / 60 minut

550 Kč / 90 minut

Výuka ve skupinách

Při skupinové výuce (od 2 účastníků) se k hodinové sazbě výše připočítává 60 Kč za každého dalšího účastníka.

Cestovné mimo ČB

5 Kč / km

© 2014–2020 Blanka Hladíková, Zpracovávané údaje